CASE

In 2013 heeft Hermans & Schuttevaer zich tot doel gesteld de online wereld in te stappen om betere engagement met hun klanten aan te gaan, als innovatief kantoor voor kandidaat notarissen bekend te staan en online hun diensten aan te bieden. Ze zijn een samenwerking met HEMA aangegaan voor de lancering van notariële diensten aan HEMA klanten. Er is nog onvoldoende online marketing kennis in huis om zichzelf online te positioneren.

H&S wil zich manifesteren als het notariskantoor in omgeving Utrecht. Hiervoor is een online marketingstrategie ontwikkelt. De hele organisatie is betrokken bij de online positionering van het kantoor door middel van strategiesessies, workshops, trainingen en kennis- deelsessies. Thans is Eez & Co gevraagd een nieuwe website te bouwen voor het kantoor.

KLANT

Hermans & Schuttevaer Notarissen

OPDRACHT

Creëren van online strategie

Bouw nieuwe website

OPDRACHTGEVERS

Justine Tielemans en Jean Paul Bolhaar, beiden vormen het Dagelijks Bestuur en zijn Notaris

PERIODE

2013-2015

Related projects