Aanleiding

Stichting Nabuur, opgericht door Siegfried Woldhek, oud directeur Wereld Natuur Fonds en Vogelbescherming NL) heeft in de tijd voor LinkedIn, Facebook en Twitter reeds bedacht dat lokale hulpbehoevenden via internet gekoppeld konden worden aan virtuele buren elders in de wereld. De overdracht van kennis, geld en andere middelen hoefden niet noodzakelijkerwijs via een organisatie te gaan, maar kan ook via internet. Een revolutionaire gedachte voor die periode. Met deze visie is hij NABUUR.COM gestart, de 1e online ontwikkelingsamenwerkingsorganisatie, die door een online platform lokale buren met een hulpvraag koppelt aan virtuele buren elders in de wereld die hulp kunnen bieden.

Opdracht

Het opzetten van de organisatie. Activiteiten die hierbij behoren: ontwikkeling van de website (kernactiviteit van Nabuur.com), de gehele organisatie-inrichting, samenwerken met raad van bestuur, financiële verslaglegging, bezoek van hulpbehoevende projecten in Afrika en Azië, samenstelling van virtuele communities en koppeling van deze communities aan lokale dorpen.

Klant

NABUUR.COM

Opdracht

Oprichten online community platform voor ontwikkelingssamenwerking

Opdrachtgever

Siegfried Woldhek, Directeur

 Periode

2000-2002

Related projects