CASE

Schiphol wil samen met de markt dé pier en terminal van de toekomst realiseren. Samen met de markt willen zij nadenken over hoe de aanbesteding er uit moet komen te zien om – zowel qua bouwproces als eindresultaat – deze pier en terminal te realiseren. Dit is een zeer vernieuwende aanpak voor zowel Schiphol als de marktpartijen. De eerste aanzet is een marktconsultatie waarin 180 marktpartijen aanwezig zijn.

Doel van de opdracht is de begeleiding van deze consultatie via interactieve workshop sessies, waarmee zo veel mogelijk relevante informatie wordt verzameld. Deze informatie zal dienen als input voor het ontwerp van een geheel nieuwe aanbestedingsvorm.

OPDRACHT

Verbinden van Schiphol Group en marktpartijen t.b.v. bouw innovatieve terminal en pier

OPDRACHTGEVER

Gerard Geurtjens, Programmadirecteur Schiphol Group

COMMUNITYPARTNER

Lemon Innovation

PERIODE

Najaar 2014

Related projects